Actueel

De Kempengemeenten presenteren voorstel voor regionale mobiliteitshub

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden zetten in op een regionaal systeem van overstappunten. Zogenoemde ‘mobiliteitshubs’ moeten zorgen dat de auto vaker blijft staan. Dat staat in het plan om de bereikbaarheid van de Kempen en de Brainportregio te verbeteren.

De Kempengemeenten moeten zo nog aantrekkelijker worden om in te wonen en vooral ook een goed vestigingsklimaat opleveren voor bedrijven. Dit alles om de leefbaarheid te verbeteren en voorzieningen voor het gebied te behouden.

De economische ontwikkeling in de Brainportregio ligt al 10 jaar boven het landelijk gemiddelde. Fantastisch voor de economie, maar nadelig voor de steeds toenemende verkeersdrukte. Er staat steeds vaker file op de A67 en randweg A2/N2. En veel sluipverkeer maakt gebruikt van de Kempen om in de stad te komen. Om de Kempen en verschillende omliggende drukke locaties (‘economische hotspots’) goed bereikbaar te houden, werken de Kempengemeenten samen met de rest van de Brainportregio aan duurzame oplossingen. Verbeterd openbaar vervoer en verschillende deelsystemen kunnen hierin goede reisalternatieven bieden voor de auto. “We willen enerzijds de A67 ontlasten en anderzijds de Kempen beter bereikbaar maken met de fiets en het openbaar vervoer,” aldus wethouder Kraaijeveld van de gemeente Eersel die als projectbestuurder betrokken is bij deze plannen.

Regionale hub in de Kempen

In 2025 hopen de Kempengemeenten de regionale mobiliteitshub te realiseren aan de A67 ter hoogte van Eersel. Deze hub wordt een parkeervoorziening boven de snelweg. Met snelle openbaar vervoersverbindingen, fiets of deelvervoer kunnen mensen vanuit hier verder reizen richting stad of verschillende bedrijventerreinen. Zo komen hier verbindingen naar Hapert, Bladel, Reusel en Bergeijk. Uiteindelijk moeten er op verschillende plekken in de Brainportregio dergelijke hubs ontstaan die met elkaar in verbinding staan en de reiziger faciliteren in een efficiënte en duurzame reis.

Bereikbaarheid van de dorpen

Op verschillende strategische plaatsen komen er ook lokale hubs en dorphubs. Hier komen (elektrische) deelfietsen, -scooters en -auto’s te staan en/of rijdt openbaar vervoer. Dit moet de bereikbaarheid tussen de dorpen verbeteren, ook onderling. Deze lokale hubs staan vervolgens weer in verbinding met de grotere regionale hub aan de A67. In de Kempengemeenten werken bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen intensief samen aan deze plannen. In afstemming met bedrijven uit het stedelijk gebied (o.a. HTCE, De Run en de TU/e-campus) gaan zij vanuit de werkgeversaanpak inzetten op gedragsverandering. Onder andere via werkgevers en een gedragsveranderingsstrategie wordt deze andere manier van reizen gestimuleerd.

Win-win situatie

De regionale hub moet een jaarlijkse besparing opleveren van circa 15 miljoen autokilometers zo blijkt uit een eerste verkenning. Hiermee kan de hub een aanzienlijke bijdrage leveren aan CO2-besparing. Daarnaast krijgt de hub een energieopwekkende functie door het toepassen van de meest actuele, innovatieve technieken. De plannen worden op het moment nader onderzocht en verder concreet gemaakt. Gemeenten, Provincie Brabant en het Rijk werken samen met het bedrijfsleven om tot een sluitende business case en realisatie te komen.

Bron: Bladel

Achtergrond

Corona legt nóg meer druk op de binnenstad; wat zijn slimme (tijdelijke) maatregelen?

Sinds maart is zo’n beetje álles anders. Thuiswerken, beeldbellen, alleen de deur uit wanneer dat echt moet… Dat heeft een enorme impact op mobiliteit. Is er nog wel een congestieprobleem? Komen de fi
Lees meer
Achtergrond

TU/e-studenten bouwen gerecyclede auto: ‘Wij willen de industrie wakker schudden’

“Er komen steeds meer mensen die steeds meer spullen willen. Daarom gebruiken we steeds meer grondstoffen van de aarde. Na relatief kort gebruik te hebben gemaakt van die spullen, gooien we ze weer we
Lees meer
11 juni

Programmadag ZO Slim Bereikbaar

Wat gebeurt er eigenlijk allemaal om de bereikbaarheid van de Brainport regio te verbeteren? Meer dan 130 projecten werken aan specifieke verbindingsroutes in de regio (fiets, OV, auto) én aan smart m
Lees meer

Projecten

Vanuit verschillende mobiliteitsprogramma’s, zoals ZO Slim Bereikbaar en SmartwayZ.NL, . Hieronder vindt u een overzicht van de smart mobility projecten in de regio Brainport Eindhoven.


Gedragsverandering

Om tot grootschalig effect op de bereikbaarheid te komen, zullen bewoners en forenzen anders moeten reizen in Zuidoost-Brabant.

ICADI

ICADI is gericht op kennisontwikkeling op het gebied van data, navigatie en zelfrijdende voertuigen.

Slimmer Fietsen

Slimme maatregelen maken fietsen aantrekkelijker in Zuidoost-Brabant.

Open MaaS platform

Een Open MaaS platform wordt ontwikkeld. Dit moet mensen stimuleren slimmer te reizen.

Meer projecten

Contact

Brainport Smart Mobility is het loket voor smart mobility in Zuidoost-Brabant. Heb je een vraag, idee of opmerking? Stuur ons een bericht of bel ons op.

Overige teamleaden