Foto: Wim Hollemans

Gedragsverandering

Naast het aanbod van slimme vervoersopties, is een gedragsverandering noodzakelijk. Om tot grootschalig effect op de bereikbaarheid te komen, zullen bewoners en forenzen anders moeten reizen in Zuidoost-Brabant. Brainport Smart Mobility heeft als doel gesteld dat 16% van de reizigers duurzaam gebruik maakt van slimme mobiliteit in 2022. Slimme mobiliteit staat hierbij voor alle alternatieven voor de (eigen) auto. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik maken van een MaaS-applicatie, deelauto’s, Smart Hubs en ook het reguliere OV of de (eigen) fiets. Buiten spitstijden gebruik maken van de auto of thuiswerken wordt ook als vorm van slimme mobiliteit gezien.

Om dit te bereiken wordt een gedragsstrategie ontwikkeld voor Zuidoost-Brabant. Deze strategie is gebiedsgericht en kijkt zowel naar de herkomst als bestemming van reizigers. Er wordt gekeken naar de economische toplocaties; de plekken waar veel mensen samenkomen (werklocaties, centrum). Daarnaast kijken we ook naar verschillende vertreklocaties. Op basis van verschillende data- en kennisbronnen is de regio ingedeeld naar zes deelgebieden. Deze gebieden verschillende onderling in verschillende factoren, zoals bevolkingsdichtheid en inkomensniveau.

De strategie bestaat uit zes bouwstenen: doelgroepen, verbinden, leren, veranderen, communiceren en monitoren. Deze bouwstenen zijn ook gericht op een opschaalbare aanpak, die in de hele regio – en zelfs daarbuiten – tot resultaat kan leiden. Een belangrijk uitganspunt is dan ook: iedereen moet mee kunnen doen.

De strategie moet bestuurlijk vast gesteld worden in het portefeuillehoudersoverleg (PoHo) in december 2019. De uitvoering van deze strategie zal naar verwachting vanaf 2020 plaatsvinden.

Actueel

9 april

Programmadag ZO Slim Bereikbaar

Op 9 april 2020 vindt er weer een programmadag van ZO Slim Bereikbaar plaats. Momenteel wordt het programma hiervoor gevormd. Wilt u op de hoogte blijven, of heeft u een vraag? Neem contact op met
Lees meer
Nieuws

Onderweg naar MaaS – Werken aan Duurzame Mobiliteit

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceerde onlangs het digitaal magazine Werken aan Mobiliteit, met daarin een artikel over de Mobility as a Service pilot van gemeente Eindhoven en AS
Lees meer
Nieuws

Lightyear gaat productie auto’s uitbesteden

Lightyear is bezig met het plannen van de productie van haar eerste auto en heeft haar strategie om op te schalen aangekondigd. Lightyear zal de productie uitbesteden en zich richten op de verdere ont
Lees meer

Projecten

Vanuit verschillende mobiliteitsprogramma’s, zoals ZO Slim Bereikbaar en SmartwayZ.NL, . Hieronder vindt u een overzicht van de smart mobility projecten in de regio Brainport Eindhoven.


Gedragsverandering

Om tot grootschalig effect op de bereikbaarheid te komen, zullen bewoners en forenzen anders moeten reizen in Zuidoost-Brabant.

ICADI

ICADI is gericht op kennisontwikkeling op het gebied van data, navigatie en zelfrijdende voertuigen.

Slimmer Fietsen

Slimme maatregelen maken fietsen aantrekkelijker in Zuidoost-Brabant.

Open MaaS platform

Een Open MaaS platform wordt ontwikkeld. Dit moet mensen stimuleren slimmer te reizen.


Meer projecten

Contact

Brainport Smart Mobility is het loket voor smart mobility in Zuidoost-Brabant. Heb je een vraag, idee of opmerking? Stuur ons een bericht of bel ons op.


Overige teamleaden