Foto: Wim Hollemans

Gedragsverandering

Naast het aanbod van slimme vervoersopties, is een gedragsverandering noodzakelijk. Om tot grootschalig effect op de bereikbaarheid te komen, zullen bewoners en forenzen anders moeten reizen in Zuidoost-Brabant. Brainport Smart Mobility heeft als doel gesteld dat 16% van de reizigers duurzaam gebruik maakt van slimme mobiliteit in 2022. Slimme mobiliteit staat hierbij voor alle alternatieven voor de (eigen) auto. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik maken van een MaaS-applicatie, deelauto’s, Smart Hubs en ook het reguliere OV of de (eigen) fiets. Buiten spitstijden gebruik maken van de auto of thuiswerken wordt ook als vorm van slimme mobiliteit gezien.

Om dit te bereiken wordt een gedragsstrategie ontwikkeld voor Zuidoost-Brabant. Deze strategie is gebiedsgericht en kijkt zowel naar de herkomst als bestemming van reizigers. Er wordt gekeken naar de economische toplocaties; de plekken waar veel mensen samenkomen (werklocaties, centrum). Daarnaast kijken we ook naar verschillende vertreklocaties. Op basis van verschillende data- en kennisbronnen is de regio ingedeeld naar zes deelgebieden. Deze gebieden verschillende onderling in verschillende factoren, zoals bevolkingsdichtheid en inkomensniveau.

De strategie bestaat uit zes bouwstenen: doelgroepen, verbinden, leren, veranderen, communiceren en monitoren. Deze bouwstenen zijn ook gericht op een opschaalbare aanpak, die in de hele regio – en zelfs daarbuiten – tot resultaat kan leiden. Een belangrijk uitganspunt is dan ook: iedereen moet mee kunnen doen.

De strategie moet bestuurlijk vast gesteld worden in het portefeuillehoudersoverleg (PoHo) in december 2019. De uitvoering van deze strategie zal naar verwachting vanaf 2020 plaatsvinden.

Actueel

Achtergrond

Corona legt nóg meer druk op de binnenstad; wat zijn slimme (tijdelijke) maatregelen?

Sinds maart is zo’n beetje álles anders. Thuiswerken, beeldbellen, alleen de deur uit wanneer dat echt moet… Dat heeft een enorme impact op mobiliteit. Is er nog wel een congestieprobleem? Komen de fi
Lees meer
Nieuws

De Kempengemeenten presenteren voorstel voor regionale mobiliteitshub

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden zetten in op een regionaal systeem van overstappunten. Zogenoemde ‘mobiliteitshubs’ moeten zorgen dat de auto vaker blijft staan. Dat s
Lees meer
Achtergrond

TU/e-studenten bouwen gerecyclede auto: ‘Wij willen de industrie wakker schudden’

“Er komen steeds meer mensen die steeds meer spullen willen. Daarom gebruiken we steeds meer grondstoffen van de aarde. Na relatief kort gebruik te hebben gemaakt van die spullen, gooien we ze weer we
Lees meer

Projecten

Vanuit verschillende mobiliteitsprogramma’s, zoals ZO Slim Bereikbaar en SmartwayZ.NL, . Hieronder vindt u een overzicht van de smart mobility projecten in de regio Brainport Eindhoven.


Gedragsverandering

Om tot grootschalig effect op de bereikbaarheid te komen, zullen bewoners en forenzen anders moeten reizen in Zuidoost-Brabant.

ICADI

ICADI is gericht op kennisontwikkeling op het gebied van data, navigatie en zelfrijdende voertuigen.

Slimmer Fietsen

Slimme maatregelen maken fietsen aantrekkelijker in Zuidoost-Brabant.

Open MaaS platform

Een Open MaaS platform wordt ontwikkeld. Dit moet mensen stimuleren slimmer te reizen.


Meer projecten

Contact

Brainport Smart Mobility is het loket voor smart mobility in Zuidoost-Brabant. Heb je een vraag, idee of opmerking? Stuur ons een bericht of bel ons op.


Overige teamleaden