Actueel

Ruimte voor deelmobiliteit in Eindhoven

Deze week heeft de Eindhovense gemeenteraad beslist dat het aanbieden van deelfietsen en -scooters alleen nog is toegestaan met een vergunning. Zo wil Eindhoven ervoor zorgen dat deelmobiliteit op een verkeersveilige, duurzame en herkenbare manier gestimuleerd wordt. Tegelijkertijd zorgen vergunningen ervoor dat er geen wildgroei en overlast ontstaat. Vergunningen kunnen per 1 april aangevraagd worden. Aanbieders van deelmobiliteit vragen zelf ook om langdurige afspraken met de gemeente omdat het duidelijkheid en zekerheid geeft. Meer kleinschalige experimenten met nieuwe vormen van deelmobiliteit of bewonersinitiatieven worden via een ontheffing mogelijk gemaakt.

Leefbare en bereikbare stad

De komende jaren gaat Eindhoven flink verdichten. Er komen meer mensen wonen en werken. Het centrum willen we leefbaar en bereikbaar houden. Dit betekent dat we goede alternatieven nodig hebben voor de auto. Naast de (eigen) fiets en het OV kunnen deelvoertuigen een belangrijke bijdrage leveren aan een autoluwe stad. Wethouder Monique List (Mobiliteit): “We willen deelinitiatieven graag stimuleren, maar tegelijkertijd wel zelf de regie houden en overlast voorkomen. We verwachten dat de markt voor deelmobiliteit zal groeien in de toekomst. Daarom maken we nu langetermijnafspraken met aanbieders van deelmobiliteit om zo op een gecontroleerde manier ervaring op te doen.”

Hoe werkt het?

Vanaf 1 april kunnen aanbieders van deelfietsen, -scooters en andere deelbare ‘licht elektrische voertuigen’ een vergunning aanvragen. De eerste aanbieders die aan de vergunningsvoorwaarden voldoen krijgen de vergunning. Per soort deelvoertuig is een maximum aantal voertuigen bepaald. De vergunning geldt voor twee jaar, met de mogelijkheid om deze een jaar te verlengen.

De voorwaarden gelden ook voor het delen van voertuigen die in de toekomst mogelijk ook in de openbare ruimte komen, zoals elektrische stepjes, of voertuigen die nog ontwikkeld moeten worden.

Bron: Gemeente Eindhoven

Nieuws

SmartwayZ.NL test ‘rij-assistent’ om wachttijd voor rood licht te verminderen

SmartwayZ.NL test samen met autofabrikant Ford en andere marktpartijen een slimme ‘rij-assistent’. Deze techniek geeft automobilisten straks informatie over hoe hard zij moeten rijden om groen te krij
Lees meer
Achtergrond

Eindhoven Agenda Deelmobiliteit: de gemeente als regisseur in de ‘vrije’ markt van deelmobiliteit

Met de MaaS-pilot in het vooruitzicht en steeds meer aanbod van deelmobiliteit, formaliseerde gemeente Eindhoven in april 2019 de Agenda Deelmobiliteit (download) en de samenvatting daarvan (download)
Lees meer
12 maart

Selectiedag Mobility Lab

De selectiedag van Mobility Lab vindt dit jaar plaats op 12 maart in Rotterdam. Hierbij worden gemeenten, werkgevers en andere launching customers door middel van speeddates gekoppeld aan startups met
Lees meer

Projecten

Vanuit verschillende mobiliteitsprogramma’s, zoals ZO Slim Bereikbaar en SmartwayZ.NL, . Hieronder vindt u een overzicht van de smart mobility projecten in de regio Brainport Eindhoven.


Gedragsverandering

Om tot grootschalig effect op de bereikbaarheid te komen, zullen bewoners en forenzen anders moeten reizen in Zuidoost-Brabant.

ICADI

ICADI is gericht op kennisontwikkeling op het gebied van data, navigatie en zelfrijdende voertuigen.

Slimmer Fietsen

Slimme maatregelen maken fietsen aantrekkelijker in Zuidoost-Brabant.

Open MaaS platform

Een Open MaaS platform wordt ontwikkeld. Dit moet mensen stimuleren slimmer te reizen.

Meer projecten

Contact

Brainport Smart Mobility is het loket voor smart mobility in Zuidoost-Brabant. Heb je een vraag, idee of opmerking? Stuur ons een bericht of bel ons op.

Overige teamleaden